Πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας

Αίτηση για θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, Εργαστηριακού Κέντρου(Ε.Κ), Μονάδας Ειδικής Αγωγής

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για θέση συμβούλου εκπαίδευσης

Αίτηση για θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για θέση Προϊστάμενου Εκπαίδευτικών Θεμάτων
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για θέση προϊστάμενου εκπαίδευτικών θεμάτων

Αίτηση για θέση Προϊστάμενου Εκπαίδευτικών Θεμάτων